กลุ่มงานเวชบำบัดวิกฤต


นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2538 (รุ่น 17)
  • วิสัญญีวิทยา ศิริราช 2543
  • เวชบำบัดวิกฤต ศิริราช 2550